Chính sách bảo hành

Thông thường, ngay cả sau khi chúng tôi đã chọn một khóa học và mua nó thành công, có thể có một số thứ chúng tôi có thể muốn thay đổi hoặc sửa chữa sau đó - trong hoặc sau quá trình giao hàng, khi gửi trả lại hoặc đăng ký sử dụng bảo hành của chúng tôi. Sau đây, chúng tôi sẽ cố gắng giải thích một cách đơn giản chính sách bảo hành của cửa hàng chúng tôi hoạt động như thế nào và cách bạn có thể sử dụng chính sách này khi mua sắm với chúng tôi!

Sản phẩm nào được cung cấp bảo hành?

Khóa học của chúng tôi áp dụng Bảo hành trọn đời gần như vô điều kiện.

Đổi và trả lại

Nộp đơn đổi hoặc trả hàng là một quá trình dễ dàng, không yêu cầu gì hơn ngoài bằng chứng mua hàng của bạn (thường là biên lai bạn nhận được), chính khóa học do bạn in ra và đặt ở đầu gói hàng.

To Top