Support

Bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn 24/7, đáp ứng yêu cầu của bạn trong biểu mẫu trên phiếu gửi email hoặc cuộc gọi điện thoại ... Chúng tôi có một đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ tư vấn cho bạn về bất kỳ kỹ thuật nào, trong - câu hỏi về khóa hoặc thanh toán mà bạn có thể có. Ngoài ra, nếu có bất kỳ vấn đề gì với việc giao hàng hoặc nếu bạn muốn gửi lại hàng, chúng tôi cũng sẽ giúp bạn!

Email: support@verco.vn

Hotline: 086 9039 899

To Top